Disclaimer

Algemeen

Bedankt voor je bezoek aan onze website. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie.  De informatie is indicatief en wijziging daarvan is mogelijk zonder vooraankondiging. Aan de informatie op onze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Idealis is niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) technische of redactionele fouten in de informatie op deze website. Idealis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door jouw gebruik van deze website, waaronder begrepen schade voortvloeiend uit het niet correct functioneren van deze website. 

Verantwoordelijkheid

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op onze website. Door jouw bezoek aan onze website en/of het gebruik van via onze website aangeboden informatie, verklaart je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op onze website en deze disclaimer, prevaleren bij wijze van hoofdregel de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten

Het gebruik van hyperlinks op onze website (doorverwijzingen naar websites van derden) is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan links naar onze website weer te geven.

Online communicatie

Het verzenden van berichten via e-mail kan onveilig zijn en geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor. Wij ontraden vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Indien je ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te sturen, aanvaardt je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze disclaimer en onze site worden beheerst door Nederlands recht.