Geen objecten gevonden

Tips verdwijnen afdelingsvertegenwoordiger

Op de afdeling moet er veel samen geregeld worden. De afdelingsvertegenwoordiger had hierin een belangrijke taak. De afdelingsvertegenwoordiger beheerde ook het geld wat Idealis maandelijks op de afdelingsrekening stortte. Deze taken (en dus verantwoordelijkheid) komt per 1 juli 2023 bij de huurders te liggen. Dat wordt wel even wennen want jullie zullen daar samen (nieuwe) afspraken over moeten maken. Met de SFO hebben we hierover gesproken en zij geven de volgende tips:

Alternatieven voor kasboekje en huishoudelijke taken

  • Er zijn apps die kunnen helpen de financiën of huishoudelijke taken te organiseren (bijvoorbeeld ‘WieBetaaltWat-Splitser, ‘Turff’ of ’Sweepy3’)

Witgoed

  • Witgoed en de schoonmaak regelen huurders zelf. In nieuwe complexen is een wasserette in het gebouw en worden keukens van de afdelingen en zelfstandige kamers met witgoed verhuurd. Bij renovaties bekijken we of we dit mee kunnen nemen in het project. Bij de overige complexen zijn we nog niet zover. Tot die tijd zullen jullie zelf moeten zorgen voor koelkasten en wasmachines op de afdeling. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het leasen van een koelkast of wasmachine. Je krijgt dan een nieuw en duurzaam apparaat en betaalt maandelijks per persoon een bedrag aan de leverancier. Iedereen levert dan dezelfde bijdrage, ongeacht of je nieuw bent op een gang of dat je er al langer woont.

Schoonmaak

  • De complexbeheerder zal de komende tijd vaker een ronde lopen om jullie te ondersteunen de gezamenlijke taken op te pakken.

Deel deze pagina