Wet Goed Verhuurderschap

Informatie over jouw rechten en plichten bij de huur van een woning

Jij hebt met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van jouw woning. Op deze pagina vind je extra informatie over jouw rechten en plichten als huurder.

Je moet in de gehuurde woning wonen en het alleen als woning gebruiken
Een woning is om erin te wonen. En dus niet bedoeld voor andere activiteiten, tenzij wij jou met een brief of e-mail toestemming geven voor ander gebruik. Je mag jouw woning niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor de buren of omwonenden.

In de huurovereenkomst is afgesproken dat jijzelf in de woning woont en dat dit jouw hoofdverblijf is. Je mag niet iemand anders in de woning laten wonen. Behalve als het gaat om jouw partner of nog thuiswonende kinderen. Iemand anders in jouw woning laten wonen mag alleen als wij per brief of e-mail toestemming geven. Denk hierbij aan onderhuur.

Krijgen wij signalen dat je niet meer in jouw woning woont? Of dat je voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we dat je ons uitlegt hoe de situatie is. Je moet feiten en omstandigheden aandragen waaruit blijkt je nog wel in de woning woont. Stellen wij vast dat je zelf niet meer in jouw woning woont? Dan vragen wij de rechter de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders. 

Je schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Je blijft op dit adres ingeschreven staan zolang je de woning van ons huurt. Als de huur stopt, schrijf je jezelf weer uit bij de gemeente.

Wij mogen jouw woning niet betreden zonder jouw toestemming, tenzij er een noodsituatie is
Uitgangspunt is dat wij niet zonder jouw toestemming jouw woning betreden. Tenzij er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat je niet thuis bent.

Je moet ons binnen laten als:

  • wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren
  • wij gaan renoveren en wij daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan
  • jouw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij jouw buren

Verschillende soorten huurovereenkomsten
Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten.  Het soort contract is belangrijk voor hoe lang jij de woning kunt huren. Meer daarover lees je op: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl.  De specifieke contracten van Idealis vind je op onze website.

De mogelijkheden voor huurverhoging worden bepaald door de minister. Die stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs kun je controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus het voorschot servicekosten is niet meegerekend.

Onderhoud
Wij repareren gebreken aan jouw woning als je daartoe een reparatieverzoek hebt ingediend. Wij hoeven dat niet te doen in de volgende situaties:

  • Als het gebrek door jouw schuld is ontstaan.
  • Het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor jouw rekening komen.
  • Het is onmogelijk om het gebrek te repareren.
  • De reparatie te duur is. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Als er problemen zijn die je niet zelf kunt oplossen, dan kun je ons dat melden via het huurdersportaal op onze website. Heeft het spoed dan kun je ons bellen op telefoonnummer (0317) 41 36 43.

Verdere informatie vind je op: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl

Je moet zelf dingen onderhouden die je zelf hebt toegevoegd aan de woning. Wij noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Heb je iets toegevoegd waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven? Dan moet je het weghalen als wij daarom vragen. 

Klachten en geschillen
Wij doen ons best voor jou. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over ons. Ook kan het gebeuren dat wij met jou van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kun je een klacht melden via onze website.

Als jouw klacht niet wordt opgelost, dan kun je terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze op een rij.

De klachtencommissie
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Een klacht melden kan via de website.

Gemeente
Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente.

Kantonrechter/huurcommissie
In een aantal gevallen kun je naar de huurcommissie of de kantonrechter.