• Onderverhuren niet zonder schriftelijke toestemming mag van Idealis.
  • De huurovereenkomst welke Idealis met mij heeft afgesloten en de daarbij horende algemene huurvoorwaarden / woonreglement van toepassing blijven.
  • Ik verantwoordelijk blijf voor de betaling van de huur en servicekosten aan Idealis.
  • Ik verantwoordelijk blijf, dus ook voor eventuele schade en huurachterstand die tijdens deze onderverhuur ontstaan.
  • Ik aansprakelijk ben voor het gedrag van de onderhuurder.
  • De overige voorwaarden van onderhuur ook van toepassing zijn.