Hospiteren

Woon je op een afdeling waar je kunt hospiteren? Dan leggen we je graag uit hoe een nieuwe huisgenoot vindt wanneer er een kamer vrijkomt. Toewijzing van de kamer kan door middel van:

 • Hospiteren op basis van directe voordracht (kamer wordt niet geadverteerd).
 • Hospiteren op basis van inschrijfduur (kamer wordt geadverteerd).

Hospiteren op basis van directe voordracht

Als een hospiteerkamer vrijkomt, ontvangen de huisgenoten die achterblijven een e-mail met de gegevens over de beschikbare kamer. De periode om uiterlijk een nieuw huisgenoot voor te dragen wordt in de mail vermeld.

 • Als jullie een huisgenoot hebben gekozen, dan kunnen jullie dit aan ons doorgeven via hospiterenidealisnl. Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig van de nieuwe huisgenoot: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en ROOM inschrijfnummer.
 • Je nieuwe huisgenoot komt alleen in aanmerking als hij/zij tot de doelgroep behoort.
 • Is je nieuwe huisgenoot eerstejaars? Vanaf 4 maanden voor start studie kan je de nieuwe huisgenoot voordragen.
 • Jullie nieuwe huisgenoot krijgt via ROOM bericht en daar start het verhuurproces.
 • Idealis voert zelf nog een laatste controle uit bij het goedkeuren van de documenten.
 • De huurovereenkomst kan vervolgens via Mijn Idealis worden ondertekend.

Als alles in orde is, dan is de match tot stand gekomen en hebben jullie een nieuwe huisgenoot! En de sleutels? Die mag je zelf overdragen. Lukt dat niet, dan mag je de sleutels natuurlijk ook gewoon inleveren bij de beheerders op de Bornsesteeg 1.

Zorg dat het proces binnen de aangegeven tijd wordt doorlopen
Dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van jullie nieuwe huisgenoot, maar een beetje hulp kan geen kwaad. Daarom zou het fijn zijn als jullie contact met elkaar hebben tijdens dit digitale verhuurproces. Lukt het de kandidaat niet om het proces op tijd te doorlopen? Dan publiceren we de kamer alsnog op ROOM.nl. Dit betekent dat elke woningzoekende op de kamer kan reageren.

Lukt het jullie niet om binnen gestelde deadline een geschikte kandidaat te vinden? Dan wordt de kamer automatisch gepubliceerd op ROOM.

In geval van bijzondere omstandigheden en een acute huisvestingsvraag kan Idealis ook een hospiteerkamer via de website van ROOM aanbieden of direct toewijzen.

Hospiteren op basis van inschrijfduur

Als een hospiteerkamer vrijkomt, ontvangen de huisgenoten die achterblijven een e-mail met de gegevens over de beschikbare kamer. De periode om uiterlijk een nieuw huisgenoot voor te dragen wordt in de mail vermeld.

Spelregels

 • Alle hospiteerkamers worden bij huurbeĆ«indiging gepubliceerd op ROOM.
 • Jullie geven binnen 24 uur door per mail via hospiterenidealisnl het volgende door:
  • Of iemand van de huisgenoten intern wil verhuizen naar een andere kamer binnen het huis. Deze persoon moet dan de eigen kamer opzeggen. De kamer die dan vrij komt, wordt dan geadverteerd.
  • Een beschrijving en/of groepsfoto. Deze plaatsen wij bij de advertentie.
 • De advertentie wordt 3 dagen online geplaatst.
 • Woningzoekenden die voldoen aan de toewijzingscriteria kunnen reageren op de advertentie.
 • Na het verstrijken van de advertentietermijn wordt een selectielijst gemaakt op volgorde van de inschrijfduur (eventueel rekening houdend met de urgentieregels).
 • De gegevens van de eerste 10 of 15 kandidaten van deze lijst worden doorgegeven aan de groep huurders.
 • De groep huurders doet uiterlijk binnen de termijn (welke in de eerste mail van Idealis stond) een voordracht naar [email protected].  Geef je ons het ROOM inschrijfnummer van de woningzoekende door? Lukt het niet om binnen deze deadline iemand voor te dragen? Dan wordt de kamer alsnog aangeboden aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.
 • Voorwaarde is dat de kandidaat uit de lijst wordt geselecteerd.
 • De woningzoekende krijgt bericht dat hij/zij is voorgedragen en kan via het account op ROOM de kamer accepteren en het verhuurproces starten.
 • Idealis voert zelf nog een laatste controle uit bij het goedkeuren van de documenten.
 • De huurovereenkomst kan vervolgens via Mijn Idealis worden ondertekend.

Zorg dat het proces binnen de aangegeven tijd wordt doorlopen
Dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van jullie nieuwe huisgenoot, maar een beetje hulp kan geen kwaad. Daarom zou het fijn zijn als jullie contact met elkaar hebben tijdens dit digitale verhuurproces. Lukt het de kandidaat niet om het proces op tijd te doorlopen? Dan bieden we de kamer aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.

In geval van bijzondere omstandigheden en een acute huisvestingsvraag kan Idealis ook een hospiteerkamer via de website van ROOM aanbieden of direct toewijzen.

Sleuteloverdracht bij hospiteren
Woon je in een hospiteerkamer en heeft je afdeling een nieuwe huurder gevonden? Dan mag je als vertrekkend huurder de sleutels zelf overdragen aan de nieuwe huurder. Dit mag je ook via je medebewoners regelen. Wil je wel de beheerder even per e-mail laten weten als jullie zelf de sleuteloverdracht regelen?

Ben jij of zijn je medebewoners niet in de gelegenheid om de sleutels zelf over te dragen? Dan mag je de sleutels natuurlijk gewoon inleveren bij de beheerders op Bornsesteeg 1.