Geen objecten gevonden

Veel gestelde vragen verhoging energiekosten

Waarom worden de energiekosten verhoogd?

Zoals bekend en ook eerder aangegeven zijn de energiekosten (gas en elektra) enorm gestegen. Dit heeft ook impact op ons energiecontract en de kosten die wij hiervoor doorberekenen. Idealis is aangesloten bij een inkoopcollectief. Dit collectief koopt gespreid over het jaar grote hoeveelheden energie in. Hierdoor kunnen wij de energie veelal tegen relatief voordelige tarieven leveren. Door de enorme stijgingen zijn ook onze tarieven gestegen. Eind dit jaar lopen de huidige prijsafspraken af en vanaf 1 januari gelden de nieuwe tarieven.

Het nieuwe voorschot servicekosten is gebaseerd op te verwachten nieuwe tarieven. Hierbij is naast het energietarief ook rekening gehouden met de andere bijkomende kosten, zoals de energiebelasting en de btw.

We verhogen je voorschot bedrag per 1 januari 2023 om te voorkomen dat je bij de eindafrekening van de servicekosten over 2023, in 2024 flink moet bijbetalen.

Hoe zat het ook alweer met de servicekosten?

Naast de kale huur betaal je maandelijks een bedrag aan servicekosten. De servicekosten zijn de bedragen voor bijkomende leveringen en diensten. Het bedrag dat je maandelijks aan servicekosten betaalt, is een voorschotbedrag. Achteraf wordt op basis van de werkelijk gemaakte kosten de afrekening gemaakt. Afhankelijk hiervan krijg je geld terug of moet je geld bijbetalen.

De eerstvolgende afrekening die je ontvangt, zal gaan over het jaar 2022, de verhoging van de energiekosten was over dit jaar nog in mindere mate van toepassing.

Welke maatregelen heeft de overheid getroffen?

De overheid heeft drie maatregelen getroffen om huishoudens gedeeltelijk te compenseren voor de hoge energietarieven, te weten:

  • De energietoeslag
  • Energiekorting
  • Energieplafond

Hieronder lichten we deze maatregelen toe en geven we aan wat dit voor jullie betekent.

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag van de gemeente?

In 2022 kan iedereen die minder dan 130% van het sociaal minimum verdient een eenmalige energietoeslag van € 1.300 krijgen. Studenten zijn in principe uitgesloten van deze eenmalige energietoeslag. Verschillende gemeenten zijn nu bezig om te kijken of studenten toch hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Standpunt gemeente Wageningen
Het standpunt van de gemeente Wageningen is: “Studenten met een zelfstandige woonruimte en met een eigen energiecontract (geen servicekosten) komen mogelijk in aanmerking voor energietoeslag.”

Standpunt gemeente Ede
Het standpunt van de gemeente Ede is dat je geen recht heb op energietoeslag als je jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt.

Omdat wij voor de meeste complexen een collectief contract hebben komen jullie helaas veelal niet in aanmerking voor de energietoeslag. De gemeente Wageningen heeft wel aangeven dat studenten met acute financiële problemen (onder andere door de verhoging van de energietarieven) zich kunnen melden bij  Startpunt. Zie hier voor meer info of kijk op www.wageningen.nl/startpunt. Voor de gemeente Ede kun je  contact opnemen met de gemeente via 14 0318. Geef aan dat je belt voor Team Op Tijd Erbij.

Kom ik in aanmerking voor energiecompensatie?

Voor de maanden november en december 2022 heeft de overheid de energiecompensatie ingevoerd. Op basis hiervan krijgt iedereen met een energiecontract twee keer € 190. Deze korting geldt alleen voor zogenoemde kleinverbruik aansluitingen. Onze grote complexen, Asserpark, Bellostraat, Binnenveld, Bornsesteeg, Churchillweg, Dijkgraaf, Droevendaalsesteeg, Hoevestein, Haarweg,  Javastraat, Marijkeweg en Nieuwe Kanaal beschikken over een grootverbruik aansluiting en komen hier helaas niet voor in aanmerking. Wij vinden dit onrechtvaardig; samen met Kences (kenniscentrum studentenhuisvesting) zijn wij hierover een lobby gestart bij het ministerie.

Per afdeling /woning met een eigen energiemeter krijgen wel deze twee keer € 190. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eenheden in de complexen Rijnveste, Ben van Londenstraat en Hoefweg. Wij ontvangen deze bedragen via de energieleverancier. Deze bedragen worden of begin 2023 uitgekeerd of wij nemen deze mee in de afrekening over 2022. In beide gevallen komt het bedrag terecht bij de huurders van deze eenheden.

Kom ik in aanmerking voor het prijsplafond?

Hiervoor geldt vooralsnog hetzelfde als bij de energiecompensatie. De afdelingen/woningen met een eigen energiemeter (klein verbruik aansluitingen) komen hiervoor in aanmerking. Bij de verhoging van het voorschot servicekosten is ook rekening gehouden met het prijsplafond. Dit houdt in dat het maximale tarief voor gas € 1,45 per kuub bedraagt tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh.

Grootverbruik aansluitingen zijn momenteel nog uitgesloten van het prijsplafond. Zoals aangegeven bij de energiecompensatie zijn wij ook hier een lobby gestart om onze huurders achter deze grootverbruik aansluitingen tegemoet te komen. Dit wordt door de politiek ook gezien en hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Het is helaas nog niet bekend hoe deze eventuele compensatie eruit gaat zien. We verwachten hier op korte termijn ook nog geen zekerheid over. Bij de berekening van de verhoging van het voorschot servicekosten is hier dus nog geen rekening mee gehouden.

Ik kan mijn huur niet meer betalen door deze verhoging, wat nu?

De gemeente Wageningen heeft aangegeven dat studenten die in acute financiële nood raken zich kunnen melden bij het startpunt (www.wageningen.nl/startpunt). Voor inwoners van de gemeente Ede geldt dat zij contact kunnen opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0318. Geef aan dat je belt voor Team Op Tijd Erbij. Daarnaast vragen wij jullie contact op te nemen met ons, zodat wij mee kunnen denken in maatwerkoplossingen.

Tot slot wordt vanaf september 2023 de uitwonende beurs weer ingevoerd. Deze wordt voor het studiejaar 2023/2024 tijdelijk verhoogt van € 255 naar € 438,90 vanwege de inflatie.

Ik ontvang huurtoeslag, wat is de impact van deze verhoging op mijn huurtoeslag?

Deze verhoging van de energiekosten wordt niet gecompenseerd in de huurtoeslag. Deze blijft hetzelfde. Voor het aanvragen van huurtoeslag kun je de opgave gebruiken die je hebt ontvangen over de verhoging per 1 juli 2022.

Waarom betaalt een bewoner van een ander complex een ander bedrag voor gas en electra dan ik?

Je betaalt het werkelijk verbruik en dit verschilt per huurder en/of complex. Daarnaast hangt het verbruik van meerdere factoren af, denk aan de voorzieningen, soort aansluiting (grootverbruik of kleinverbruik), het aantal m2 en het energielabel. Ook zijn er ook enkele complexen zonder gasaansluiting (all electric).

Wijzigen mijn servicekosten per 1 juli 2023?

1 juli 2023 is het vaste moment waarop wij de voorschotten servicekosten aanpassen. Dat zal ook volgend jaar het geval zijn. Afhankelijk van de ontwikkeling van de tarieven, het verbruik en de compensaties kan het zijn dat wij ook dan de bedragen voor gas en elektra moeten aanpassen. Het is overigens de verwachting dat deze eerder zullen dalen dan stijgen, maar ook dit is nog uiterst onzeker.

Hoe kan ik zelf nog energie besparen?

Het terugdringen van het energieverbruik is natuurlijk de beste manier om de kosten te beperken. Op onze website vind je een aantal tips.

Ik probeer bewust om te gaan met mijn energieverbruik, maar mijn buren doen dit niet. Is het niet beter om een energiemeter per gang/woning/kamer te plaatsen in plaats van één energiemeter voor het hele gebouw?

Deze vraag krijgen we vaak en begrijpen wij ook. Het apart bemeteren is echter niet verplicht en het is erg duur om zo veel geijkte energiemeters te plaatsen. Voor de duurzaamheid, de motivatie om te besparen en het rechtvaardigheidsgevoel zou het natuurlijk een goede optie zijn, maar financieel zal je erop achteruit gaan.

Deel deze pagina