Geen objecten gevonden

Veel gestelde vragen huurverhoging

Wie stelt de huurverhoging vast?

De spelregels voor de huurverhoging worden bepaald door de regering, de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Idealis stelt vervolgens binnen deze spelregels de huurverhoging vast.

Wat is de huurverhoging in 2022?

De overheid heeft vastgesteld dat de huur met het inflatiecijfer van 2,3% mag stijgen. Idealis heeft zich hierbij aangesloten en stelt voor de huren met 2,3% te laten stijgen.

Waarom stijgt de huur?

Om in de toekomst voldoende, goede en betaalbare woningen te hebben moeten wij blijven investeren in beheer, onderhoud en nieuwbouw. Omdat alle prijzen de laatste jaren zijn gestegen, zijn onze lasten ook gestegen. Om in de toekomst onze doelstelling goed te kunnen blijven uitvoeren is het nodig dat onze inkomsten ook meestijgen.

Waarom is de huur in 2021 niet verhoogd?

In 2021 is wettelijk bepaald dat de huurprijs moest worden bevroren en dat deze niet mocht worden verhoogd. Dit was een eenmalige overheidsmaatregel.

Per wanneer ga ik de nieuwe huurprijs betalen?

De nieuwe huurprijs wordt per 1 juli 2022 in rekening gebracht.

Moet ik zelf het huurbedrag wijzigen?

Dat hangt ervan af hoe je de huur nu betaalt:

  • Via machtiging: heb je Idealis gemachtigd om de huur te innen? Dan hoef je niks te doen. Je betaalt automatisch het nieuwe huurbedrag.
  • Via Mijn Idealis: dan hoef je niks te doen. De nieuwe huurprijs staat automatisch op Mijn Idealis.
  • Via periodieke overschrijving / credit card: betaal je via een periodieke overschrijving via jouw bank of met een credit card? Dan moet je zelf het nieuwe bedrag aanpassen.
Ik wil mijn huur automatisch gaan betalen. Hoe doe ik dat?

Wanneer je jouw betaalwijze wilt aanpassen, kun je dit doorgeven via Mijn Idealis.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Als je op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Je nieuwe huurprijs is van invloed op de hoogte van de te ontvangen huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst lees je wanneer je huurtoeslag krijgt.

Moet ik mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

De Belastingdienst vraag jou in juni om de nieuwe huurgegevens door te geven. Daarvoor heb je jouw brief ‘jaarlijkse huurverhoging’ nodig. Bewaar deze brief daarom goed!

Is er een maximum voor de huurprijs van mijn woning?

Ja, daar zijn voor sociale huurwoningen wetten voor gemaakt. Bij het bepalen van de wettelijk maximale huur voor een woning wordt gebruik gemaakt van het woningwaarderingsstelsel. Dat werkt als volgt:  iedere woning die we verhuren, krijgt een aantal punten. Voor bijvoorbeeld de oppervlakte, het voorzieningenniveau, het energielabel en de regio waar de woning staat (schaarstegebied). Die punten samen bepalen hoeveel een woning maximaal mag kosten.

Hoe vaak mag Idealis de huur verhogen?

Bij sociale huurwoningen mag de huur niet vaker dan 1 keer per 12 maanden verhoogd worden. Op deze hoofdregel geldt bij geliberaliseerde huurovereenkomsten één uitzondering: de huur mag tussendoor extra verhoogd worden als de verhuurder verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de woning heeft aangebracht.

Ik ben het niet eens met de door Idealis voorgestelde huurprijswijziging. Kan ik hiertegen bezwaar maken?

Als je het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs dan kun je, tot 1 juli 2022, een bezwaarschrift bij ons indienen. Wil je  in dat geval gebruik maken van het standaard bezwaarschriftformulier van de huurcommissie? Als Idealis het niet eens is met jouw bezwaar, dan vragen wij de huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Voor meer informatie en het bezwaarschriftformulier verwijzen wij naar www.huurcommissie.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 20:00 uur).

Waar kan ik meer informatie vinden?
  • Woonbond. Hier vind je meer informatie over de huurverhoging en kun je nagaan of de huurverhoging terecht is: https://www.woonbond.nl/huurdersvragen.
  • De Belastingdienst. Informatie over huurtoeslag vind je op www.toeslagen.nl. Je kunt ook de Belastingtelefoon bellen. Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.
  • Huurcommissie. Als je bezwaar wilt maken tegen jouw huurverhoging, dan kun je  bellen met de Huurcommissie. Je vindt meer informatie op: www.huurcommissie.nl. Telefoonnummer: 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur.
  • Rijksoverheid. Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie over bijvoorbeeld huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het woningwaarderingsstelsel.
  • Juridisch Loket. Heb je vragen over huurgeschillen bij geliberaliseerde huurovereenkomsten? Dan kun je deze stellen aan het Juridisch Loket. Dit kan via 0900 - 8020 (€ 0,25 p/m, met een starttarief van 4,5 ct. plus de gebruikelijke belkosten, tot een maximum van € 12,50) of kijk op www.juridischloket.nl.

Deel deze pagina