Vraag & antwoord

Governance

De RvC en het bestuur zijn gebonden aan de Governance Code Woningcorporaties (hierna de Code genoemd). Naar de mening van de RvC en het bestuur is de Code een goed instrument voor versterking van het vertrouwen van het publiek in een eerlijke, integere en transparante gang van zaken binnen de corporatiesector.

In ons jaarverslag wordt weergegeven hoe de corporate governance binnen onze stichting is vormgegeven. Daarmee onderschrijven we de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording daarover aan stakeholders.

Idealis geeft in het kader van corporate governance openheid over haar bestuur, het interne toezicht en het salaris van haar directeur/bestuurder. Het salaris is vastgesteld op basis van de kaders binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). De voorzitter, samen met een door hem aangewezen lid van de RvC, treden namens de RvC op als werkgever voor de directeur/bestuurder met betrekking tot de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. Zij voeren de beoordelingsgesprekken, maken prestatieafspraken en beoordelen overige personele zaken. Deze beide leden vormen als zodanig de remuneratiecommissie van de RvC.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden