Vraag & antwoord

Duurzaamheid

Idealis is een milieubewuste woningcorporatie. Milieubewust bouwen en beheren is dan ook een belangrijke doelstelling. Sinds 2013 heeft Idealis het certificaat Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Duurzaam verbouwen

Idealis heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Al onze complexen zijn op een paar details na geïsoleerd en voorzien van minimaal dubbelglas. Ook zijn alle oude ketels vervangen voor energiezuinige HR-ketels en zijn waterbesparende kranen, douches en stortbakken toegepast.

In een omvangrijk elektraproject is de elektravoorziening in onze complexen geoptimaliseerd waarbij voor de algemene verlichting nieuwe armaturen zijn toegepast met energiezuinige lampen. Het totale energieverbruik in die complexen is sindsdien met zo'n 10% afgenomen. Voor de toekomst zijn we bezig onze gebouwen nog energiezuiniger te maken. Te denken valt hierbij aan zonnepanelen, zonnecollectoren, WKK-systemen en verder energiebesparende maatregelen.

Duurzame nieuwbouw

Bij nieuwbouw maken we gebruik van duurzame materialen en passen we waar mogelijk extra energiebesparende maatregelen toe. Bijvoorbeeld extra gevel isolatie, LED verlichting binnen en buiten, zonwerend glas en zonnecollectoren voor de opwarming van warmtapwater. Idealis ontwikkelt nu al nieuwbouw die aanmerkelijk duurzamer is dan het bouwbesluit eist. Gebouwen en installaties worden zo ontworpen dat deze passen bij het specifieke gebruik van onze huurders. De extra investeringen maken de woningen energiezuiniger en prettiger om in te wonen. Naast de materiaal- en installatiekeuze bouwt Idealis ook zijn woningen duurzaam. De woningen worden zo ontworpen dat nu studentenhuisvesting mogelijk is maar in de toekomst makkelijk om te bouwen zijn voor andere doelgroepen. Het zogenaamde flexibel bouwen voor meerdere doelgroepen.

Nieuwe projecten

Idealis is bereid tot experimenten en innovatieve projecten. Op Rijnveste staat bijvoorbeeld de eerste windmolen van Wageningen. De hiermee opgewekte energie wordt gebruikt voor de verlichting van collectieve voorzieningen

Milieubewust gedrag van huurders

Energie besparen kunnen we niet alleen. Door bewust woongedrag kunnen ook bewoners energie besparen.
Idealis heeft de energiebespaarcampagne ‘That was Easy’ uitgevoerd. Via de website, stickers en posters werden bewoners opgeroepen om zuinig om te gaan met energie.
Energiebewust gedrag is een regelmatig terugkerend onderwerp in de communicatie met onze huurders.

Inkoop groene stroom

Idealis koopt uitsluitend groene stroom en gas CO2-neutraal in voor al haar huurders via Aenergie, waar een groot aantal woningbouwcorporaties de inkoop gebundeld heeft.

Organisatie klimaatneutraal

Idealis heeft haar eigen organisatie in 2012 klimaatneutraal ingericht. Er zijn maatregelen genomen om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld intern een energiezuiniger computersysteem (Thin clients), is de koeling van de serverruimte weggehaald en werken we met natuurlijke koeling. Maar ook door energiezuinig gedrag besparen we. Op basis van het werkelijke verbruik van energie, papier, verreden kilometers, etc berekent Idealis jaarlijks de CO2 uitstoot.

Idealis sluit zich aan bij de ambitie ‘Wageningen klimaatneutraal in 2030’ en wordt daarmee ook op dit gebied partner van de gemeente.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden