Geen objecten gevonden

Nieuw lid RvC stelt zich voor

Publicatiedatum: 27-07-2022

Onlangs is Ergin Borova lid geworden van onze Raad v Commissarissen. Wie is hij en waarom heeft hij voor deze functie gekozen?

Wie ben je en wat is je ervaring in de corporatiesector?

 Ik ben Ergin Borova (52) en heb inmiddels 17 jaar ervaring in de corporatiesector. In de eerste 10 jaar van mijn corporatieloopbaan heb ik in verschillende management/directie functies gewerkt bij de Alliantie. Daarna (interim) bestuurder geweest van Vidomes. In de jaren daarna heb ik diverse projecten gedraaid binnen de corporatiesector die te maken hadden met fusies, samenwerkingsverbanden, innovatie en vernieuwing. Ik ben een van de grondleggers van Qlinker – de eerste volledig digitale woningcorporatie (de tweeling corporatie van Mitros).

In 2021 heb ik een boek uitgebracht met de titel Huispoezen en Buitenkatten waar ik diverse ervaringen uit mijn corporatiesector loopbaan met humor en een knipoog deel met de lezer.

 Waarom heb je gekozen voor een lidmaatschap van de RvC bij Idealis?

Idealis als woningcorporatie heeft een bijzondere dynamiek vanwege de doelgroep (studenten) die we huisvesten en accommoderen in de plaats Wageningen (Foodvalley). Wageningen is relatief gezien een kleine studentenstad waar de studenten een belangrijk onderdeel uitmaken van de demografie van de stad. Onder anderen waren deze ingrediënten belangrijk voor mij om voor Idealis te kiezen. Er is veel te doen de komende tijd op dit gebied en ik vind het ontzettend gaaf om daar deel van uit te maken.

 Wat zie je als de belangrijkste uitdagingen voor Idealis?

De uitdagingen voor de komende 5-10 jaar zijn volgens mij pittiger dan daarvoor. Betaalbaarheid en beschikbaarheid blijven twee onderdelen waar doorlopend aandacht voor moet komen. Dat vind ik onderhand “hygiëne” worden binnen de sector. Maar bovenop deze twee onderdelen vind ik duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) en digitalisering uitdagingen die we de komende jaren nog concreter beet moeten gaan pakken. Gegeven de macro-economische situatie op dit moment (inflatie, oorlog, energieschaarste, schaarste aan grondstoffen en personeel etc.) hebben we als Idealis rekening te houden met uitdagende tijden de komende tijd.

 Wat is jouw specialisme en wat voeg je toe aan de huidige RvC?

Gegeven mijn achtergrond, ervaring, passie en interesses ben ik het meest van waarde op het gebied van innovatie, vernieuwing, creativiteit en het zoeken naar samenwerkingsverbanden die waardevol kunnen zijn voor de eindgebruiker en voor de stad. Ik heb zelf veel plezier in wat ik doe en ook in hoe ik het doe. Ik hoop eveneens sfeer en plezier toe te voegen aan de organisatie en niet alleen binnen de RvC maar ook daarbuiten.

 

Deel deze pagina