Geen objecten gevonden

Integriteit

Idealis heeft een maatschappelijke functie. De samenleving merkt en ziet veel van wat wij doen. We vinden het belangrijk om in onze werkzaamheden integer te handelen. In onze integriteitscode is te lezen op welke wijze wij dit doen. De integriteitscode biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. We beschrijven hoe we omgaan met onze klanten, zakelijke relaties, bedrijfseigendommen en elkaar.

Directeur bestuurder

De directeur-bestuurder van Idealis heeft een integriteitsgevoelige functie. Om de integriteit te van de directeur-bestuurder te garanderen en waarborgen is er een integriteitsverklaring ondertekend.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de organisatie en heeft een eigen gedragscode. Het doel van deze gedragscode is om de leden van de RvC houvast te bieden bij het bepalen van normen aangaande de integriteit van het commissariaat. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden