Geen objecten gevonden

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (vermoedens van) misstanden, integriteitsschendingen en onregelmatigheden binnen Idealis. 

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe om te gaan met het melden van een vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending bij Idealis, conform de Wet Huis voor Klokkenluiders.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden